By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
We apologize but this page has not yet been translated to your language.

Nabídka dluhopisů

Participate in the success of the Braiins projects
via bonds emissions.

2023

AKTIVNÍ NABÍDKA

Financování divize výzkumu a vývoje hardwaru

100 MIO CZK

9,5% per annum

Hash Mining s.r.o.

PODROBNOSTI

Aktuální emise

AKTIVNÍ NABÍDKA

Financování divize výzkumu a vývoje hardwaru

100 000 000 Kč

9,5 % ročně

Hash Mining s.r.o.

PODROBNOSTI

AKTIVNÍ NABÍDKA

Financování provozu Braiins

20 000 000 Kč

9,5 % ročně

Braiins Systems s.r.o.

PODROBNOSTI

Výhody dluhopisů

PROJEKTY BRAIINS

Provozujeme nejstarší fungující těžební pool na světě, od roku 2019 vyvíjíme specializovaný firmware na optimalizaci těžby bitcoinu. V poslední době přibyly také nástroje pro management těžebních farem.

O HASH MINING

V oblasti těžby kryptoměn se pohybujeme od roku 2010, vedle vývoje ryze softwarových produktů se v dynamickém prostředí těžby stále více soustředíme i na vývoj vlastních hardwarových komponent.  

DLOUHODOBĚ GARANTOVANÝ VÝNOS

Dluhopisy poskytují možnost dlouhodobého garantovaného výnosu 9,5 % ročně po celé upisovací období (3 roky) a v daném časovém období tak představují stabilní investiční nástroj.

Uzavřené emise

VYPRODÁNO

Financování provozu Braiins

20 000 000 Kč

9,5 % ročně

Braiins Systems s.r.o.

PODROBNOSTI

O BRAIINS

Firma Braiins Systems byla založena v roce 2011. Momentálně zde pracuje přes 100 expertů 6 světových národností. 

Naše produkty a služby
Braiins Pool

První a nejstarší těžební BTC pool. Od roku 2011 bylo vytěženo více než 1.25 milionu BTC.

Provozuje první a nejstarší těžební BTC pool.

Přes 12 000 klientů ve 100 zemích světa má připojeno na pool více než 100 000 těžebních zařízení.

Braiins Pool is operated by Braiins Mining Ltd.

Komerční firmware pro ASIC těžební zařízení

Braiins OS+ runs on more than 100 000 devices.

Komerční verze původního open source Braiins OS firmwaru. Podporuje většinu modelů od firmy Bitmain, které zaujímají zhruba 60% podíl na trhu se zařízeními na těžbu BTC. První verze firmwaru byla vydána 04/2020.

Open-source firmware pro ASIC těžební zařízení

Další produkty a služby jsou na cestě do světa

Proč vydáváme dluhopisy?

Veškeré příjmy společnosti jsou v BTC

Firma předpokládá silný růst ceny BTC oproti fiat měnám – tato situace nás motivuje k držení těchto aktiv a upřednostňování financování chodu firmy pomocí půjčených zdrojů.

Investice do rozvoje portfolia produktů a služeb
Vývoj nových produktů

Spuštění nového produktu, jenž strategicky navazuje na náš těžební pool.

Výroba a prodej unikátního třífázového napájecího zdroje určeného pro těžbu kryptoměn nebo provoz datacenter.

FAQ

How can I install and run the Braiins Farm Proxy using Windows?

Linux and ARM architecture are supported, not Windows. Braiins Farm Proxy can be either downloaded as a stack of Docker containers (together with Prometheus, Grafana and Node Exporter) or as a standalone image from the public Braiins Github repository.

Can I run Farm Proxy as a standalone application rather than in a stack of Docker containers?

Yes, it can be downloaded and run as a standalone application. The image is available on the public Braiins Github repository.

Which mining pools can I use with the Braiins Farm Proxy?

All major publicly available mining pools are supported by Braiins Farm Proxy. Tested mining pools are: AntPool, Binance pool, BTC.com pool, F2Pool, Luxor, Poolin, SBI Crypto Pool, Braiins Pool, ViaBTC pool.

Which ASIC firmwares can be connected to the Braiins Farm Proxy?

Tested miners were Antminers S9, X17, X19, Whatsminers M2x/M3x and Avalon miners with stock firmware and Braiins OS+.

How does the Braiins Farm Proxy work? How is the bandwidth optimization achieved?

Braiins Farm Proxy can decrease data transfers between your farm and pool by up to 95%. This is achieved via hashrate aggregation in Farm Proxy to only send more valuable share submissions while still getting rewarded for your full hashrate.

Is the Braiins Farm Proxy open-source?

No, Braiins Farm Proxy is free of charge although it is not open-source. See the full license.

FAQ

How can I install and run the Braiins Farm Proxy using Windows?

Linux and ARM architecture are supported, not Windows. Braiins Farm Proxy can be either downloaded as a stack of Docker containers (together with Prometheus, Grafana and Node Exporter) or as a standalone image from the public Braiins Github repository.

Can I run Farm Proxy as a standalone application rather than in a stack of Docker containers?

Yes, it can be downloaded and run as a standalone application. The image is available on the public Braiins Github repository.

Which mining pools can I use with the Braiins Farm Proxy?

All major publicly available mining pools are supported by Braiins Farm Proxy. Tested mining pools are: AntPool, Binance pool, BTC.com pool, F2Pool, Luxor, Poolin, SBI Crypto Pool, Braiins Pool, ViaBTC pool.

Which ASIC firmwares can be connected to the Braiins Farm Proxy?

Tested miners were Antminers S9, X17, X19, Whatsminers M2x/M3x and Avalon miners with stock firmware and Braiins OS+.

How does the Braiins Farm Proxy work? How is the bandwidth optimization achieved?

Braiins Farm Proxy can decrease data transfers between your farm and pool by up to 95%. This is achieved via hashrate aggregation in Farm Proxy to only send more valuable share submissions while still getting rewarded for your full hashrate.

Is the Braiins Farm Proxy open-source?

No, Braiins Farm Proxy is free of charge although it is not open-source. See the full license.

FAQ

Na co používáme vybrané peníze?

V detailu každé emise bude podrobně vysvětleno, jak budou vybrané prostředky použity.

Jakým způsobem získáváme prostředky na splácení dluhopisů?

Naše stávající hlavní činnost generuje příjmy z řady softwarových produktů. Těžaři platí poplatek za těžbu na našem poolu a licenční poplatek za používání našeho firmwaru.

Jak dopadla předchozí emise dluhopisů?

Prodaly se všechny dluhopisy, zájemci, na které se nedostalo, byli zapsáni na čekací listinu pro příští emise.

Jakým způsobem doručíme dluhopis kupujícímu?

Poštou, osobně a lze i třetí osobou.

Jsou dluhopisy nějak zajištěné?

Dluhopisy jsou zajištěné veškerým majetkem firmy, která je vydává. Žádný z vlastníků dluhopisů zároveň nemá zvýhodněné či nezvýhodněné podmínky vůči ostatním vlastníkům, ani mu vůči nim nevyplývají žádná další práva a povinnosti. 

Jak se počítají výplaty výnosů?

Výnosy z dluhopisů se počítají kvartálně a lineárně. Výplata ročního úroku (9,5 %) probíhá čtvrtletně, tedy ve čtyřech splátkách vždy na konci daného kvartálu, na účet vlastníka dluhopisů.

Jak se daní výnosy z dluhopisů?

Fyzickým osobám výnosy daníme srážkovou daní, takže vlastník dostane úrok již po zdanění. Právnické osoby si úrok daní samy podle daňového režimu, ve kterém fungují. U zahraničních daňových rezidentů záleží na konkrétní zemi. 

NAPIŠTE NÁM

Máte-li zájem o nákup našich dluhopisů, kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s našimi zásady o ochraně osobních údajů
Děkujeme za váš zájem!
Teď jste na čekací listině.
Error. Something went wrong. Please try again.