By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
We apologize but this page has not yet been translated to your language.

AKTIVNÍ NABÍDKA

Nabídka dluhopisů

Financování provozu Braiins

Mám zájem
Issuance of bonds worth 20,000,000 CZK in total value, with an interest rate of 9.5% APY and quarterly interest payments. Issue: Q4 2022.

If you are interested in Braiins bond offerings please reach out to us.

O BRAIINS

Firma Braiins Systems byla založena v roce 2011. Momentálně zde pracuje přes 100 expertů 6 světových národností. 

Naše produkty a služby
Braiins Pool

První a nejstarší těžební BTC pool. Od roku 2011 bylo vytěženo více než 1.25 milionu BTC.

Provozuje první a nejstarší těžební BTC pool.

Přes 12 000 klientů ve 100 zemích světa má připojeno na pool více než 100 000 těžebních zařízení.

Braiins Pool is operated by Braiins Mining Ltd.

Komerční firmware pro ASIC těžební zařízení

Braiins OS+ runs on more than 100 000 devices.

Komerční verze původního open source Braiins OS firmwaru. Podporuje většinu modelů od firmy Bitmain, které zaujímají zhruba 60% podíl na trhu se zařízeními na těžbu BTC. První verze firmwaru byla vydána 04/2020.

Open-source firmware pro ASIC těžební zařízení

Další produkty a služby jsou na cestě do světa

Proč vydáváme dluhopisy?

Veškeré příjmy společnosti jsou v BTC

Firma předpokládá silný růst ceny BTC oproti fiat měnám – tato situace nás motivuje k držení těchto aktiv a upřednostňování financování chodu firmy pomocí půjčených zdrojů.

Investice do rozvoje portfolia produktů a služeb
Vývoj nových produktů

Spuštění nového produktu, jenž strategicky navazuje na náš těžební pool.

Výroba a prodej unikátního třífázového napájecího zdroje určeného pro těžbu kryptoměn nebo provoz datacenter.

Q4 2022 Bonds issuance

  • Emise 20.000.000 CZK
  • Datum emise 1.10.2022
  • Úrok 9.5% p.a. se čtvrtletní výplatou úroků
  • Upisovací období 1.10.2022 – 30.9.2025
  • Celkový úpis 20.000.000 CZK
  • Jeden dluhopis má hodnotu 50.000 CZK
  • Datum splatnosti 30.9.2025
  • Listinný cenný papír
  • Převoditelné
  • Emise je evidována u centrálního registrátora
Emisní podmínky

FAQ

Na co používáme vybrané peníze?

The raised funds will be used for ongoing operations and the development of new software products that strategically build on our mining pool.

Jakým způsobem získáváme prostředky na splácení dluhopisů?

Profit from commissions for providing mining pool services and development fee for our firmware.

Jak dopadla předchozí emise dluhopisů?

Prodaly se všechny dluhopisy, zájemci, na které se nedostalo, byli zapsáni na čekací listinu pro příští emise.

Jakým způsobem doručíme dluhopis kupujícímu?

Poštou, osobně a lze i třetí osobou.

Jsou dluhopisy nějak zajištěné?

Dluhopisy jsou zajištěné veškerým majetkem firmy, která je vydává. Žádný z vlastníků dluhopisů zároveň nemá zvýhodněné či nezvýhodněné podmínky vůči ostatním vlastníkům, ani mu vůči nim nevyplývají žádná další práva a povinnosti. 

Jak se počítají výplaty výnosů?

Výnosy z dluhopisů se počítají kvartálně a lineárně. Výplata ročního úroku (9,5 %) probíhá čtvrtletně, tedy ve čtyřech splátkách vždy na konci daného kvartálu, na účet vlastníka dluhopisů.

Jak se daní výnosy z dluhopisů?

Fyzickým osobám výnosy daníme srážkovou daní, takže vlastník dostane úrok již po zdanění. Právnické osoby si úrok daní samy podle daňového režimu, ve kterém fungují. U zahraničních daňových rezidentů záleží na konkrétní zemi. 

NAPIŠTE NÁM

Máte-li zájem o nákup našich dluhopisů, kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s našimi zásady o ochraně osobních údajů
Děkujeme za váš zájem!
Teď jste na čekací listině.
Error. Something went wrong. Please try again.